Boskiet

Termin szczególnie związany z rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych. To masyw drzew i krzewów o zgeometryzowanym kształcie, ujęty w ścianach żywopłotów. Typowy element kompozycji ogrodów barokowych.

Comments are closed.