Gospodarka drzewostanem

Wykonywana na podstawie inwentaryzacji drzewostanu. Zawiera opis stanu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz wskazania co do dalszej ich pielęgnacji lub usunięcia.

Comments are closed.