Inwentaryzacja

Czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego opisu elementów znajdujących się w danym miejscu. W przypadku architektury krajobrazu termin ten odnosi się między innymi do inwentaryzacji drzewostanu, czyli przedstawienia w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej drzewostanu znajdującego się w danym miejscu ze wskazaniem na gatunek, obwód pnia, średnicę pnia, promień korony, wysokość drzewa, powierzchnię krzewów, kształt korony.

Comments are closed.