Boskiet

Termin szczególnie związany z rewaloryzacją zabytkowych założeń ogrodowych i parkowych. To masyw drzew i krzewów o zgeometryzowanym kształcie, ujęty w ścianach żywopłotów. Typowy element kompozycji ogrodów barokowych.

Brama

Oprócz znaczenia typowego, doskonale znanego każdemu, jako część ogrodzenia lub przerwa w ogrodzeniu, w architekturze krajobrazu stanowi także element kompozycyjny np. ścian żywopłotowych. Niejednokrotnie bogato zdobiona, ustawiana na osiach kompozycyjnych.

Byliny

Rośliny zielne wieloletnie. Trawy, rośliny cebulowe i bardzo liczne rośliny kwiatowe.

Gazon

Trawnik o geometrycznym zarysie, otoczony drogą. Zazwyczaj przyjmuje kształt owalu lub koła, jak również prostokąta. Często ozdabiany takimi elementami, jak kwietniki, arabeski, fontanny.

Gospodarka drzewostanem

Wykonywana na podstawie inwentaryzacji drzewostanu. Zawiera opis stanu fitosanitarnego drzew i krzewów oraz wskazania co do dalszej ich pielęgnacji lub usunięcia.

Inwentaryzacja

Czynności zmierzające do sporządzenia szczegółowego opisu elementów znajdujących się w danym miejscu. W przypadku architektury krajobrazu termin ten odnosi się między innymi do inwentaryzacji drzewostanu, czyli przedstawienia w formie opisowej, tabelarycznej i graficznej drzewostanu znajdującego się w danym miejscu ze wskazaniem na gatunek, obwód pnia, średnicę pnia, promień korony, wysokość drzewa, powierzchnię krzewów, kształt korony.

Małe formy architektoniczne

Ogół budowli ogrodowych, parkowych, urządzeń w przestrzeniach publicznych, potocznie zwanych małą architekturą. Zaliczyć tu można: wszelkie meble ogrodowe (ławy, krzesła, stoły itp.), elementy oświetlenia, murki, podpory, bramki, trejaże, pergole, mostki, donice, ogrodzenia, schody, urządzenia zabawowe.

Pergola

Budowla ogrodowa, zaliczana również do małych form architektonicznych. Składa się z dwóch rzędów słupów połączonych w górnej części poziomą poprzeczką lub kratą. Stanowi podporę dla roślinności pnącej. Może być wykonana z rożnych materiałów: drewna, kamienia, betonu, stali, a także z połączenia kilku materiałów.

Rewaloryzacja

Wszelkie działania, których zadaniem jest przywrócenie dawnej świetności zabytkowego obiektu. Oczyszczenie go ze zbędnych nawarstwień, rekonstrukcja oraz adaptacja do nowych celów. Działania te winny być zgodne ze sztuką konserwatorską.

Soliter (syngielton)

Pojedyncze drzewo wyróżniające się pięknym pokrojem, kolorem liści, kwiatów, rzadkością odmiany. Często są to drzewa obcego pochodzenia, sadzone w wyeksponowanym miejscu na płaszczyźnie trawnika.