Rewaloryzacja parków

Dzięki naszym czarom Twój park odżyje na nowo!

Otoczenie odkryje swoje najskrytsze tajemnice i powtórnie oczaruje pięknem i harmonią.

Rewaloryzacja to przywrócenie pierwotnego charakteru założenia zabytkowego, a więc przywrócenie parkowi lub ogrodowi ducha i splendoru dawnych lat – z czasu, w którym został zaprojektowany.

Mamy ogromne doświadczenie w pracy z zabytkowymi założeniami parkowymi, a także zabytkowymi pojedynczymi drzewami – potrafimy rzetelnie wykonać inwentaryzację drzewostanu, a także przeprowadzić dogłębną kwerendę materiałów archiwalnych i analizy porównawcze, co pozwala na odtworzenie parku niemal w identycznej formie jak przed laty. Bardzo dobrze znamy i rozumiemy warsztat pracy XIX-wiecznych projektantów, zatem jak nikt inny możemy wczuć się w ich wizje i możliwości.

Praca nad projektem rewaloryzacji parku przebiega w kilku etapach:

  • wizja lokalna i załatwienie formalności związanych z umową,
  • szczegółowe opracowanie kwerendy historycznej (opracowanie dziejów obiektu),
  • inwentaryzacja zieleni – usunięcie roślin spoza pierwotnego projektu, działania sanitarne,
  • gospodarka drzewostanem, dendrochronologia, analiza kompozycyjna (również badanie przekopów terenowych i sondowanie gruntu z pomocą archeologa),
  • ustalenie zakresu adaptacji (wprowadzenie nowoczesnych funkcji) oraz ewentualnych zmian na potrzeby inwestora (przy zgodzie konserwatora zabytków),
  • opracowanie projektu rewaloryzacji (zazwyczaj około sześciu miesięcy).

Po odebraniu projektu zachęcamy Państwa do skorzystania z naszej pomocy przy wyborze wykonawcy – służymy także sprawowaniem nadzoru nad prowadzonymi pracami i koordynacją procesu rewaloryzacji.

Rewaloryzacja zabytkowych parków – tylko z doświadczonym architektem krajobrazu.
W Warszawie i okolicach