Rewaloryzacja

Wszelkie działania, których zadaniem jest przywrócenie dawnej świetności zabytkowego obiektu. Oczyszczenie go ze zbędnych nawarstwień, rekonstrukcja oraz adaptacja do nowych celów. Działania te winny być zgodne ze sztuką konserwatorską.

Comments are closed.