Wycena

Koszty przygotowania projektu ogrodu lub projektu rewaloryzacji parku zależą od wielu czynników, dlatego ustalane są indywidualnie przy wstępnych rozmowach z inwestorem. Wycena uzależniona jest między innymi od:

  • wielkości terenu,
  • stopnia pracochłonności inwentaryzacji,
  • kosztu materiałów archiwalnych potrzebnych do przygotowania opracowania (przy rewaloryzacji),
  • skali projektów branżowych (hydrotechnika, elektroenergetyka, mała architektura, sieć dróg),
  • liczby skanów, wydruków,
  • kosztów związanych z dojazdem na miejsce pracy z siedziby firmy,
  • liczbą niezbędnych wizyt i konsultacji.

Wykonanie kosztorysu inwentaryzacji oraz kosztorysu projektu jest bezpłatne. Dlatego zapraszamy do rozmowy, do pytań i do umówienia się na wstępne spotkanie!

Dopiero przy podpisaniu umowy wymagana jest zaliczka – zwykle około …….. zł, w zależności od rodzaju przyjmowanego zlecenia.